XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne

Szanowni Państwo,

 W  imieniu Pana Profesora Mariusza Frączka, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej woj. mazowieckiego oraz Kierownika II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w:

 XIV Mazowieckich Dniach Chirurgicznych

30.11 – 01.12 2018 r., Warszawa

 Tematem wiodącym pierwszego dnia spotkania jest leczenie otyłości jako choroby cywilizacyjnej, w związku z powołanym przez Rektora WUM prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia w dniu 17.01.2018 w ramach II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM zespołu badawczego „POL-WAGA” pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Mariusza Frączka. Zadaniem zespołu jest opracowanie programu diagnostyczno-terapeutycznego dla poszczególnych stadiów otyłości olbrzymiej w oparciu o ocenę stopnia zaawansowania choroby i jej powikłań.

Drugi dzień konferencji to czas na interdyscyplinarną tematykę chirurgiczną pozwalającą zaprezentować najnowsze osiągnięcia naukowe, jaki i podzielić się doświadczeniami własnymi uczestników spotkania.

Nowością XIV Mazowieckich Dni Chirurgicznych będą piątkowe, dopołudniowe video-warsztaty co sprawia, że ilość uczestników warsztatów jest nieograniczona.

Kolejna, nowa pozycja w programie konferencji, to sesje dla pielęgniarek chirurgicznych, które będą odbędą się w sobotę, równolegle z głównymi obradami.

Tradycyjnie, poza otwartą rejestracją dla wszystkich specjalistów zainteresowanych tematyką spotkania, do udziału w konferencji zostaną zaproszeni wszyscy ordynatorzy oddziałów i klinik chirurgicznych województwa mazowieckiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

 

Więcej szczegółów oraz rejestracja dostępne na stronie:

www.14mdc.pl

Do zobaczenia w Warszawie!

Konferencje i kursy

Zobacz wszystkie