Współpracujemy z Opinion Leaderami niemal z każdej dziedziny medycyny. Stawiamy na praktyków. Nasi wykładowcy reprezentują 11 największych uczelni medycznych w Polsce.

Naszymi domenami są m.in.: alergologia, chirurgia, dermatologia, gastroenterologia, ginekologia, medycyna rodzinna, neurologia, patologia, pediatria, położnictwo oraz pulmonologia. Rokrocznie poszerzamy tę listę o kolejne specjalności.