III Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

Zapraszamy do udziału w III Zjeździe Towarzystwa Urologii Dziecięcej, który odbędzie się 2 października 2021 roku w formie wirtualnej.

Szczegóły i rejestracja na stronie:

www.zjazdptud.pl


W obliczu panującej epidemii COVID-19 i trudnej do przewidzenia perspektywy jej trwania oraz wynikających z niej ograniczeń dotyczących organizacji imprez i zgromadzeń, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej podjął uchwałę o organizacji III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej w formie on-line.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej mam zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do wirtualnego uczestnictwa w tym ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu. Zjazd zaplanowano na dzień 2.10.2021. Patronat naukowy nad naszym spotkaniem objął Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

W związku ze zmianą formuły III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej Zarząd Główny podjął decyzję o zmodyfikowaniu programu naukowego. Większość sesji tematycznych zostało przeniesionych na przyszły Zjazd. Zjazd w formie on-line będzie jednodniowy i będzie miał charakter webinarium. Zaplanowano trzy sesje, w których wystąpią zaproszeni eksperci. Sesje będą zakończone panelem dyskusyjnym, w którym każdy z uczestników będzie miał możliwość zadania pytań, przedstawienia swoich doświadczeń, jak i wątpliwości.

W czasie zjazdu odbędzie się Walne Zgromadzenie PTUD, w czasie którego powinniśmy wybrać Prezesa Elekta. Głosowanie on-line będzie tajne.

Nie rezygnujemy z organizacji Zjazdu, jak i Konferencji (9th Warsaw Conference of Pediatric Urology), jak było w planach roku 2020. Mamy nadzieję, że jesień 2022 pozwoli nam na spotkanie w znanej nam formule i w tym samym miejscu jak to było zaplanowane – Hotel Afrodyta Business & SPA w Radziejowicach.

Do wirtualnego zobaczenia i usłyszenia….

Piotr Gastoł
Prezes Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

Konferencje i kursy

Zobacz wszystkie