Konferencja „Wybrane Patologie Wczesnej Ciąży – nawracające poronienia”

O Konferencji

Konferencja ,,Wybrane Patologie Wczesnej Ciąży – nawracające poronienia” to wydarzenie poświęcone diagnostyce oraz terapii poronień nawracających, jak również wybranym zagadnieniom związanych z późnymi utratami ciąż.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Medycynie Rozrodu Człowieka oraz Klinika Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Czas i miejsce

Konferencja odbędzie się  15 i 16 marca 2024 r.  i będzie miała formę on-line. Wykłady będą prezentowane ze studia w Poznaniu. Po każdym wykładzie przewidziana jest dyskusja, podczas której możliwe będzie zadawanie pytań wykładowcom. Dodatkowo uczestnicy otrzymają 30-dniowy okres retransmisji wykładów.

Cel i misja

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie diagnostyki i terapii poronień nawracających, jak również zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi późnych utrat ciąż. Celem jest również podnoszenie kwalifikacji uczestników konferencji
w zakresie rokowania odnośnie urodzenia zdrowego dziecka dla par z nawracającymi utratami ciąż.

Grupa docelowa

Konferencja kierowana jest do lekarzy w okresie specjalizacji z ginekologii i położnictwa, perinatologii oraz specjalistów z tych dziedzin.

Opłaty i rejestracja

Koszt uczestnictwa to 375 zł brutto.

Program spotkania

I Dzień Konferencji, piątek 15 marca 2024

II Dzień Konferencji, sobota 16 marca 2024

 

 

 

Sponsor srebrny:

 

Sponsor brązowy:

 

Konferencje i kursy

Zobacz wszystkie