XLII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTCHD

Informujemy, że XLII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTCHD zostało odwołane.

 

Zapraszamy do udziału w:

XLII Międzynarodowym Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTCHD
Postępy w leczeniu obrażeń wielonarządowych

Sympozjum odbędzie się w dniach 15-16 września 2023 r. w Krakowie

 

Miejsce spotkania:

Kraków

 

Ramowy program spotkania:

15 września 2023

12:00 – 12:15
Otwarcie Sympozjum, powitanie Gości
Wykład zaproszonego Gościa

12:15 – 12:45
Urazy brzucha u dzieci – „Invited speaker”
prof. G.H. Willital

13:00 – 14:00
Sesja I: Historia – pierwsze techniki leczenia urazów wielonarządowych

14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30
Sesja II: Obrażenia wielonarządowe

16:30 – 16:45
Przerwa kawowa

16:45 – 18:00
Sesja III: Sesja oparzeniowa

18:00 – 19:00
Walne zebranie członków, wybory i Posiedzenia Zarządu Sekcji Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTChD

19:30
Spotkanie towarzyskie

16 września 2023

9:00 – 10:30
Sesja IV: Sesja Plakatowa

10:30 – 10:45
Przerwa kawowa

10:45 – 13:00
Sesja V: Varia

13:00 – 13:30
Rozdanie nagród i zamknięcie Sympozjum

14:30
Program opcjonalny – Kraków i okolice

 

Informacje – STRESZCZENIA

W sobotę, 16.09.2023 r., w trakcie Sesji plakatowej będzie możliwość prezentowania zgłoszonych prac. Zainteresowanych prosimy o rejestrację streszczeń przygotowanych zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Pracę należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:
    1. Tytuł pracy
    2. Nazwisko i imię prezentującego
    3. Nazwiska i imiona autorów
  2. Całkowita objętość Streszczenia – do 2000 znaków
  3. Termin rejestracji streszczeń do 1 sierpnia 2023 r. do godz. 24:00 drogą elektroniczną na adres biuro@medvisa.pl

Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia w trakcie Sympozjum, jako krótkie prezentacje odbędzie się do 20 sierpnia 2023 r.

Najlepsze wygłoszone prace zostaną nagrodzone!

Konferencje i kursy

Zobacz wszystkie