Techniki laparoskopowe w ginekologii – kurs 5-cio etapowy

Szanowni Państwo,

Wynikiem kilkudziesięcioletniego rozwoju laparoskopii jest fakt, iż obecnie wszystkie standardowe i ponadstandardowe operacje mogą być przeprowadzane tą techniką.

W związku z dysproporcją popularności laparoskopowych metod operacyjnych między wieloma krajami europejskimi oraz pozaeuropejskimi a Polską, istnieje potrzeba stworzenia strukturalnego, ogólnopolskiego systemu kształcenia w tych technikach. Systemu gwarantującego poznanie podstaw i zasad, zarówno w zakresie wskazań, jak i technik operacyjnych oraz opanowanie pełnego spektrum zabiegów.

Dotychczasowe doświadczenia kursów jedno- i dwudniowych wykazały, że w ten sposób można wprawdzie pokazać jakie są obecnie możliwości laparoskopii, ale nie można nikogo wyszkolić.

W związku z tym, w ramach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, powstał projekt szkolenia wieloetapowego, każdorazowo dla grupy 20 ginekologów, którego program znajdą Państwo obok.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wieloetapowym kursie.

Prof. Ewa Nowak-Markwitz

Prof. Andrzej Morawski

Kierownicy Naukowi Kursu

 

PROGRAM 

(zabiegi, wykłady oraz ćwiczenia odbywają się w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym UM w Poznaniu)

1. KURS PODSTAWOWY: 16-17 marca 2017 r.

 Czwartek, 16 marca 2017 r. – Zabiegi operacyjne (transmisja wraz z komentarzem)

Obserwacja podstawowych operacji laparoskopowych i waginalnych z aktywną dyskusją śródoperacyjną

Piątek, 17 marca 2017 r. – wykłady i videoprezentacje:

– instrumentarium i aparatura,

– organizacja na sali operacyjnej,

– zintegrowana współpraca zespołu operującego – zasady bezpieczeństwa,

– zasady prowadzenia kamery, metody preparacji, metody szycia, morcellacja.

– ćwiczenia na pelvictrainerach

VIDEO-LAB – prezentacje nagranych fragmentów operacji: nietypowych, skomplikowanych, z błędami chirurgicznymi, z opanowaniem komplikacji oraz przeprowadzonymi perfekcyjnie

 

2. KURS II STOPNIA: 27-28 kwietnia 2017 r.

Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. – Zabiegi operacyjne (transmisja wraz z komentarzem)

Obserwacja standardowych operacji laparoskopowych (LASH, LAVH, LTH) i waginalnych z aktywną dyskusją śródoperacyjną

Piątek, 28 kwietnia 2017 r. – wykłady i videoprezentacje:

– analiza aktualnego zaawansowania technik laparoskopowych w ośrodkach kursantów

– kryteria kwalifikacyjne do operacji laparoskopowych – profilaktyka komplikacji

– management komplikacji

– ćwiczenia na pelvictrainerach

VIDEO-LAB – prezentacje nagranych fragmentów operacji: nietypowych, skomplikowanych, z błędami chirurgicznymi, z opanowaniem komplikacji oraz przeprowadzonymi perfekcyjnie

 

3. KURS III STOPNIA: 11-12 maja 2017 r.

Czwartek, 11 maja 2017 r. – Zabiegi operacyjne (transmisja wraz z komentarzem)

Obserwacja ponadstandardowych operacji laparoskopowych (Frozen Pelvis, endometrioza w septum recto-vaginalnej, operacje onkologiczne z lymphadenektomią ew. omentektomią z aktywną dyskusją środoperacyjną)

Piątek, 12 maja 2017 r. – wykłady i videoprezentacje:

– diagnostyka przedoperacyjna przypadków skomplikowanych oraz po wielokrotnych zabiegach w anamnezie,

– przygotowanie do operacji multidyscyplinarnych

– wykłady teoretyczne – laparoskopia w Ginekologii Onkologicznej

– ćwiczenia na pelvictrainerach

VIDEO-LAB – prezentacje nagranych fragmentów operacji: nietypowych, skomplikowanych, z błędami chirurgicznymi, z opanowaniem komplikacji oraz przeprowadzonymi perfekcyjnie

 

4. KURS IV STOPNIA: 1-2 czerwca 2017 r.

Czwartek/Piątek, 1-2 czerwca 2017 r. – zabiegi operacyjne

Aktywna asysta kursantów w operacjach standardowych z oceną własną, innych kursantów i tutorów

Ćwiczenia na pelvictrainerach

VIDEO-LAB – prezentacje operacji nagranych przez kursantów w ich ośrodkach

 

5. KURS V STOPNIA (termin ustalany indywidualnie)

Indywidualnie ustalane hospitacje w 3 ośrodkach krajowych i zagranicznych (Niemcy) – 5-10 dni operacyjnych:

– Szpital Ginekologiczno-Położniczym UM w Poznaniu

– Stadtischer Krankenhaus Eisenhuettenstadt, Niemcy (przy polskiej granicy)

– Szpital Medfemina we Wrocławiu

 

 Certyfikacja

Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Dalszy support absolwentów w formie konsultacji „ad hoc” na bazie telekonferencji.

Możliwość wykorzystania tutorów jako przewodników w skomplikowanych sytuacjach.

 

Koszt kursu

5.000 zł brutto (obejmuje 4 etapy szkolenia oraz indywidualne hospitacje)

Planowana maksymalna liczba uczestników kursu: 20 os.

Koszt nie obejmuje noclegów.

 

Wykładowcy/operatorzy kursu:

– prof. Ewa Nowak-Markwitz

– prof. Andrzej Morawski

– prof. Marek Spaczyński

– prof. Stefan Sajdak

– prof. Włodzimierz Baranowski

– prof. Tomasz Rechberger

– prof. Jörg Keckstein (Niemcy)

– dr Paweł Morawski (Niemcy)

 

Rejestracja:

     

    Konferencje i kursy

    Zobacz wszystkie