Kobieta z cukrzycą

 

 

Opłata rejestracyjna: 369 zł brutto (udział on-line 3-4/11/2023 + 30-dniowa retransmisja)

PROGRAM
Piątek, 3.11.2023

16:00-16:05
OTWARCIE KONFERENCJI

Sesja I
Przewodniczący: prof. dr hab. Aleksandra Araszkiewicz, prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
16:05 – 16:35
Rola konsultanta wojewódzkiego z dziedziny diabetologii i z dziedziny położnictwa i ginekologii w opiece nad kobietą z cukrzycą w wieku rozrodczym; kto powinien prowadzić opiekę przedkoncepcyjną u pacjentek z cukrzycą? Czy program GoPump może temu służyć?
dr hab. Andrzej Gawrecki, prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
16:35 – 16:40
Dyskusja
16:40 – 17:00
Co nowego w terapii pompowej w ciąży powikłanej cukrzycą? Zamknięta pętla, Cukrzyca typu 2
prof. dr hab. Aleksandra Araszkiewicz
17:00 – 17:05
Dyskusja
17:05 – 17:25
Nowe technologie w kontroli glikemii; dlaczego warto namawiać do nich ciężarne pacjentki z wszystkimi rodzajami hiperglikemii
prof. dr hab. Dorota Zozulińska- Ziółkiewicz
Wykład pod patronatem firmy Abbott
17:25 – 17:30
Dyskusja
17:30 – 17:45
Przerwa – BLOK REKLAMOWY

Sesja II: Cukrzyca przedciążowa
Przewodniczący: prof. dr hab. Dorota Zozulińska- Ziółkiewicz, prof. dr hab. Dorota Bomba-Opoń
17:45 – 18:05
Cukrzyca i wczesny rozwój płodu (rola epigenetyki w patomechanizmie zaburzeń rozwoju)
dr hab. Paweł Gutaj
18:05 – 18:10
Dyskusja
18:10 – 18:40
Optymalny wybór terminu porodu u ciężarnej z „diabesity”. Kiedy jest za wcześnie, kiedy za późno, a kiedy „o czasie”?
18:10 – 18:25
Spojrzenie położnika
prof. dr hab. Dorota Bomba-Opoń
18:25-18:40
Spojrzenie neonatologa
prof. dr hab. Tomasz Szczapa
18:40 – 18:50
Dyskusja
18:50 – 19:05
Wyniki położnicze w grupie noworodków z ekstremalnie niską masą urodzeniową matek z cukrzycą typu 1.
dr hab. Katarzyna Wróblewska-Seniuk
19:05 – 19:10
Dyskusja
19:10 – 19:25
Aktualne spojrzenie na rozwój preeklampsji w ciąży powikłanej cukrzycą typu 1.
dr hab. Jakub Kornacki
19:25 – 19:30
Dyskusja
19:30 – 19:45
Follow-up dzieci po ciąży powikłanej hiperglikemią
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
19:35 – 19:55
Dyskusja
19:55 – 20:05
Podsumowanie I dnia konferencji

 

Sobota, 4.11.2023
8:55 – 9:00
Otwarcie II dnia konferencji

Sesja III: Otyłość i hiperglikemia w ciąży
Przewodniczący: prof. dr hab. Katarzyna Cypryk, dr hab. Paweł Gutaj
9:00 – 9:20
Fenotypowanie ciężarnych z otyłością, czy może to umożliwić predykcję powikłań w ciąży
prof. dr hab. Paweł Bogdański
9:20 – 9:25
Dyskusja
9:25 – 9:45
Strategie postępowania w profilaktyce powikłań u ciężarnych z otyłością
prof. dr hab. Zbigniew Celewicz
9:45 – 9:50
Dyskusja

Wyniki badania TOBOGM:

9:50 – 10:05
Nowe spojrzenie na diagnostykę wczesnej GDM
prof. dr hab. Katarzyna Cypryk
10:05 – 10:20
Rola CGM w diagnostyce GDM we wczesnej ciąży
dr n. med. Agata Majewska
10:20 – 10:40
Leczenie wczesnej GDM; Optymalizacja momentu wprowadzenia farmakoterapii GDM
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Wykład pod patronatem firmy Novo Nordisk
10:40 – 10:55
Dyskusja

Sesja IV: Dieta w ciąży powikłanej hiperglikemią
Przewodniczący: dr hab. Monika Szulińska, prof. dr hab. Dorota Zozulińska- Ziółkiewicz, dr n. med. Urszula Mantaj

Co nowego w odżywianiu w ciąży? 

10:55 – 11:25
U ciężarnych z PGDM i z hiperglikemią w ciąży
dr inż. Danuta Gajewska
11:25 – 11:40
Dyskusja
11:40 – 12:05
U pacjentek z otyłością w okresie okołokoncepcyjnym i w ciąży
dr hab. Monika Szulińska
12:05 – 12:25
Dyskusja
12:25 – 12:40
Przerwa – BLOK REKLAMOWY

Sesja V: Ciekawe przypadki
Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

12:40 – 16:00
Ciekawe przypadki z cukrzycą przedciążową
Przewodniczący:
prof. dr hab. Małgorzata Kędzia, prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
1) Wady rozwojowe w cukrzycy
lek. Rafał Sibiak
2) Ciąża u ciężarnej z powikłaniami naczyniowymi
lek. Daniel Boroń
3) Niedotlenienie okołoporodowe u ciężarnej z cukrzycą
dr Magdalena Adamczyk
4) Stan przedrzucawkowy w ciąży z cukrzycą typu II
lek. Olga Olejniczak

Ciekawe przypadki z hiperglikemią w ciąży
Przewodniczący:
dr n. med. Rafał Iciek, dr hab. Andrzej Gawrecki
1) Niepowodzenie rozrodu u ciężarnej z insulinoopornością
dr Sandra Radzicka
2) Trudności ze współpracą z ciężarną z cukrzycą ciążową
dr Kinga Toboła-Wróbel
3) Ciąża z cukrzycą typu 2 i otyłością olbrzymią
lek. Łukasz Adamczak
4) Inhibitory konwertazy w ciąży
lek. Katarzyna Klimaszyk

16:00
Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Rejestracja:

     

     

    Konferencje i kursy

    Zobacz wszystkie